Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
313 zelfbedwang^
ftukken weidland", en bi} zijn huis een tuin met
voortrefiijke vruchtboomen; en liiï was, intus-
fchen aan niemand iets fchuldig. Zijne kas
was, daar cn boven, van honderd guldens baar
geld voorzien; en hij was, met vrouw en kin-
deren , gezond. Wat ontbrak hem nog, om ge-
lukkig te wezen? Niets, dan tevredenheid.
Altijd morde cn klaagde hans over zijne om-
ftandigheden. Nu eens was de rogge, cn dan
eens wederom de haver, niet regt gelukt. Dan
beviel het ooft hem niet — het was immers en-
kel ellendig verfiikkeld goed, zoo als hij het
noemde. — Nu eens was de hooibouw niet uit-
gevallen, zoo als hij wel wenschte; en dan was
de prijs van het koren hem te laag. Hans was
altijd onvergenoegd.
Het meeste beklaagde hij zich over zijn ar-
beiden. „ Dat is toch waarachtig," zeide hij,
„ dat niemand het erger heeft, dan een arme
„ boer. Vroeg en laat moet men zich vermoci-
„ jen cn afmatten; en daarvoor heeft men el-
„ Icndigc kost en klecding. Koude en hitte
,, moet men verduren; en naauwlijks kan men,
„ des zondags, een weinig uitrusten.'* Gelijk
als hij met zijn werk te onvreden was, zoo was
hij het ook met zijnen kost, hoe gezond cn
fmaaklijk dezelve ook door zijne vrouw werd
toebereid; en hij maakte het leven voor zijn goed
wijf