Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHRID, FNZ, 3I7
„ brieven niet van mijn braven patroon weg-
„ ,, naamt. Anders bnd ik misfchien de kunst
5, „ nog niet geleerd, om veel, dat ik toch niet
„ 59-hebben kan, te ontberen, zonder misnoegd
„ „ te wezen."-'
Toen dit verhaal geëindigd-was, zeide de ver-
ftandige covert: ,, vader! ik wil heden van
dezen kost niet eten!" De andere kinderen na-
men zulks ook voor, en hielden woord; en hét
was na den maaltijd, als of zij eene kleene hel-
dendaad gedaan hadden ; zoo vrolijk en welge-
moed was dat jonge goed.
Sedert dien tljrl oefenden zij zich meermaleo
daarin, dat zij zich meenige dingen ontzeiden,
die zij hadden kunnen krijgen; cn die oefening
kwam hen, in het vervolg, uitnemend te ftade.
Zij waren niet aanftoivls misnoegd, wanneer mee-
nig ding, dat zij wel gewenscht hadden, niet
gefchiedcn kou.
C X X X.
De ie onvredene hans ; ö/, de fchuld lag
bij hem zelveiu
Hans was wel geen rijke, maar evenwel eea
vrij gegocdde, boer. Hij bezat zoo veel land,
als er bij eene boerderij noodig is, twee fchoone
ftuk-