Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3iö zelfbedwang,
fie omhelzingen ftond zijne moeder verlegen.
.„ „ Wat goeds zal ik ii nu te eten geven, mijn
„ zoon! op dat gij u wat verkwikken moogt?"
„ zeide zij, ,, ik heb juist niets in huis." —
5, ,, Wat bekommert gij u, lieve moeder?" zei-
,, de hij: ,, Als gij boter en brood hebt, is het
5, „wel," — „ Maar," vervolgde zijne moe-
„ der: „ Nu is boven het bed ook niet eens
99 99 opgemaakt." — „ Gij behoeft u daarmede
„ ,, niet tc vermoeijen," hernam hij. ,, Ik kan
„ 5, wel een nacht in een leuningftoel flapen,
„ „ als het niet anders wezen kan!"
„ Den volgenden morgen had zijne moeder
5, koffij voor hem gereed gemaakt; maar hij be*
5, dankte voor dien drank, en verzocht voor zich
5, flechts een glas water, en een ftuk brood, en
„ nuttigde het met een zigtbaar genoegen. ,, Dat
„ „ is heerlijk water," zeide hij; ,, zoo goed
„ „ hebben wij het in onze ftad niet."
,, De vader herinnerde zijnen zoon de klag-
„ ten, die hi), in den aanvang zijner leerjaren,
,, aangeheven had. „ Ja toen, lieve vader!"
,, zeide hij, „ kwam dat leven mij wel wat on-
„ „ gewoon voor; maar thands kan ik mij er ge-
„ 3, maklijk naar fchikken, al is ook alles niet
„ ,, zoo, als ik het geern had, zonder zuur te
„ „ zien, of mij grootlijks,te beklagen. Het is
5, 5, mij zeer lief, dat gij mij toen op mijne klagt-
„ „ brie-