Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
i
j M A 7 f G H 8 I ENZ. 3I5
» voor den volgenden morgen kon trordea
„ herfteld, ach] dat was een akelige nacht!
„ „ Het volk in de herberg had geene bedden,
„ 5, om dat zij, zoo als zij zeiden, juist geen lo-
„ ,, gemcnt hielden; cn wij moesten cp ttroo
„ 5, flapen. Mi'n reisgenoot flicp fpoedig; maar
„ ik heb, den ganfchen naclit, geen oog toe-
99 ,5 gedaan- Ik heb van kommer moeten wee-
„ „ nen ! En in Lcipzig? Ach ik had zoo veel
„ „ verwachting van die ftad; maar daar gaat
,, het er nog veel erger door, dan te huis.
5, „ Er zijn reeds agt dagen verloopen, en ik
„ „ heb mij nog geen vennaak kunnen aandoen.
,, ,, Naauwlijks ben ik des zondags een weinig
„ „ uit geweest. O gij moest mij flechts eens
5, „ zien, hoe uitgeteerd ik ben!"
„ Op dezen toon ging de brief voord; met en-
„ kcle klagten was hij opgevuld; maar de ouders
5, namen hunnen zoon niet bij den koopman weg,
,, om dat deze als een braaf en regtfchapen man
,, bij hen bekend was, die een regt vaderlijk
„ deel in het welzijn van hunnen zoon nam."
,, Intusfchen hadt gij dat mensch vier jaren la-
„ ter moeten zien, toen hij zijne ouderen voor
„ dc cerftemaal wederom bezocht, na dat zijne
,, leerjaren juist uit waren. Hij had niet aan zij-
,, ne ouders gefchreven, dat hij komen zou, om
„ hen eens onverwacht te verblijden. Na de eer,
,, ftc