Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3^4 ZKLFBßDWAWG,
^ een koud bed. Dmy zond hij nu, aan ziinc
,, ouders, brieven vol klagten. Hier, fchreef
„ bij, kon hij het onmooglijk lang uithouden.
,, Hij had in hct geheel geene bedienhig en op-
„ pasfing, en kon naauwlijks eene enkele beet aan
„ tafcl genist eten; en hij bad, dat zijne ouders
hem tcch wederom tot zich nemen wilden."
,, Toen hij met een bediende van den koop-
man naar de eerstkomende Leipziger kermis
had moeten reizen, werden zijne brieven nog
^ veel treuriger. „ Ach, ik bid u, om Gods
^ 5, wil, lieve ouders," fchreef hij, „ neemt
5, „ mij toch wederom bij u, of plaats mij cr^
5, „ gens anders 1 Hier kan ik niet blyven leven.
„ ,, zestig mijlen heb ik moeten reizen, langs
^ „ den flechtften weg, en in het onguurfle wc-
„ „ der; en dat ging dag en nacht voord, zon-
5, „ der uit te rusten. Zes dagen zijn wij op
„ „ weg geweest. Ach ! het ftooten van den
„ ,, wagen maakt, dat het is, ais of al nignc
,, ribben gebroken waren. In de herbergai is
„ nergens iets goeds te krijgen, om zich te
3, „ verkwikken; en ik begrijp maar volftrekt
9, ,, niet, hoe nüjn reisgenoot met zoo veel fmaak
„ „ eten kon, van het gene men ons voorzette.
5, ,, Eenen nacht moesten wij zelfs op een boe-
5, 5, ren dorp doorbrengen, om dat de as van
„ ,5 ouzen wagen brak, en het gebrokene niet
„ voor