Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEENE VERT ELLIN GEN, 31
beviel den vreemdling uitnemend. „ Alleen,"
zeide hij , „ is de keuken misfchien wat te
„ klecn." — „ Juist die kleene keuken" her-
vatte de eigenaar, „ heeft dit groote huis ge-
„ bouwd."
57. Een zeer kleenmoedig en vreesachtig
mensch had eene ligte en onbeduidende wonde
aan den arm bekomen. Onverwijld deed hij den
Heelmeester ontbieden , en bad hem, om toch
al, wat mooglijk was, te doen, op dat die won-
de niet gevaarlijk worden mogt. ,, Jongen! "
zeide de Wondarts tot een leerling, dien hij had
medegebragt, ,, loop fchielijk naar huis, en haal
„ mij de pleister, die in de kas ligt: maar haast
„ u , om aanftonds wederom hier te zijn." —
„ Is de wonde dan zoo gevaarlijk?" vroeg de
gekwetste. „ Neen, mijn Heer!" andwoordde
de Wondarts, „ zij is zoo ver van alle gevaar,
,, dat zij, indien de jongen niet heel fchielijk
„ voordfpocdt, reeds genezen zal zijn, voor dat
„ hij wederkomt."
58. In zeker land pleegt men van een zeer
eenvoudig mensch de uitdrukking, dat hij niet
eens tegen eene gans ba zeggen kan, te bezi-
gen. Een rijk cn aanzienlijk Heer in dit land
had eens een beroemd geleerde, die johnson
heette, maa% wien hij nog niet perfoonlijk ken-,
de, bij zich ter maaltijd genoodigd. Die man
C 4 Jtwaia