Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matigheid, ENZ. 3^3
„ dit (lag van wijn niets meer bekomen. Toea
„ zag het er bitter uit voor dien man. Niets,
„ wat op ziine tafel kwam, fmaakte hem. Alle
„ andere foorren van rooden wijn, welken hij
,, proefde, fmaakten hem niet, hoe fchoon zij
„ ook waren. Hij verzekerde, dat hij geen drup-
,, pel daarvan op ztinc tong verdragen kon. Aan
„ alle wijnkoopers fchreef hij, al zijne vrienden
„ plaagde hij , om hem van den gezegden wijn
,, te vcrfchalFcn- Kortom, de man ging tewerk,
„ als of zijn leven van dien wijn :ifhing; cn ech-
„ ter hielp dat alles hem niets , en moest hij an-
,, deren wijn leeren drinken."
„ Er was in Duitsehland een jong mensch,
,, die naar cenc groote itad ging, om den koop-
„ handel te leeren. Te huis bekwam hij des
„ morgens zijne koDTij. Hij kon llapen zoo lang
,, hij wilde, wel tot zeven, of zelfs tot agt uren.
„ Des middags zat hij gerust aan tafel , en liet
,, zijne moeder alles aanbrengen , des avonds
„ werd, in den winter, zgn bed geward. Dat
„ alles hield nu op. Hij moest vroeg uit het-
„ bed. Hij moest dikwijls uren lang in koude
,, kelders Itaan. Aan koHij voor hem werdy ni
„ dat huis, in het geheel niet gedacht. Als hij
„ eens op zijn gemak meende voord te eten,
„ moest hij van tafel oprijzen, om dat er buiten
„ iets te'doen was; en des avonds moest hij in
V5 „een