Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
314 'éelfbbowano,
„ den ganfchen voormiddag, niet fpelen, noch'
„ vrolijk zijn, hoe fchoon het weder toen ook
„ was?" De kinderen werden een weinig rood,,
cn fchaamden zich. „ Of wie was, in den vo^
„ rigen herfst, zoo grommig , toen de Heer
„ landman bcloofd had, om u aan zijn huis te
„ doen halen, en er intusfchen niets van ^vw-
3, den kon, om dat de goede man ziek gewor-.
den was? Of toen gij op het jongde Paasch*-
„ feest, uwe nieuwe kleederen niet bekomen koo--
„ det, om dat de kleermaker, uit hoofde van
5, al zijn ander werk, daarmede niet klaar had
,, kunnen worden, hoe waurt; gij toen toch wel
„ gefteid?"
„ Behoef ik misfchien nog meer voorbeelden
,, voor u aan te voeren?" vroeg de vader. ,, O
„ Neen! oNcen!" riepen de kinderen. „Nu,"
voer de vader voord, ,, gij ziet dan wel, dat
,, het eene zeer edele kunst is, als men, het
„ geen men wel geern zou hebben gehad, ont-
„ beren kan, zonder dat'dit ons te zeer fmart
„ cn bedroeft. Daarom moet men zich nu, van
„ zijne jeugd af, in die kunst oefenen, om haar
„ te leeren. "
„ Ik heb een man gekend, die albuAg heette.
„ Deze had zich aan zeker flag van rooden wiin
„ gewend , waarvan hij alle middagen flechts twee
95 of drie glazen dronk. Eenmaal kon hij van
„ dit