Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
319 ZEtrBBDWANO,
,, Maar ho» maakt gij bet itoch? " vroeg franü
hem eenmaal, „ dat gij fteeds zoo yeel tijd;
„ overig hebt?" — „ Ik ga," andwoordde dii
imder, „ nooit eerder van mijn werk weg, dan
„ het vaardig en gereed is , zonder er onge-,'
,, duldig onder te worden, al valt het mij ooi
„ nog zoo zwaar. Op deze wijze houd ik fteedj;
r, tijd overig. "
C X X I X.
Ontzeg u zelven fomtijds vrijwillig iets
aangenmms,
- Nu komt heden juist uw geliefdtte kost oj
„ tafel," zeide Mijn Heer loman tot ziine kin
ren, „ appelkost met korenten — nu wjl ik he
„ den eens zien, wie uwer zieli zelvgn in zoc
^ ver overwinnen kan , dat hij «iets van da
,, eten verlangt."
„ Wel vader i " Eéiden de kinderen, „ gi
„ boert vast flechts met ons?" —• ,, Neen,'
ïndwoordde de vader lagehende, „ het is mi
„ volftrekt ernst. Laat mij eens zien, of gij i
„ dit geliefde eten ontzeggen kunt. Ik beveel i
„ zulks intusfchen niet; maar het blijft voor i
„ vrij, wat gij doen wilt." De kinderen wildei
geern weten , waarom zij zich die fpijs ont
zeg'