Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
M A T I C H E I Dy INÏ. 3OO
Dk. De znster van frans kon reeds zeer goed
brijven.cn rekenen; toen fraws daarmede nog
Icndig fukkelde, en zij was, intusfchen, een
>nd jaar jonger. Zijne mecvSte fchoolmakkers
ngen hem bijkans in alles vooruit; cn echter
ipcrde het frans niet aan den goeden wil.
ij wilde geerne vlijtig zijn, cn al, wat nuttig
as, leeren; maar hij bezat geene .ftandvastig-
eid, hij kon niet volhouden. Honderd dingen
ïrd FRANS begonnen te leeren; en geen van al-
n kende hij ordeliHv en volledig , om dat hij
et, bij geen van allen, lang uitgehouden had.
1, wat hij deed, werd voor hem veel zwarcr,
an voor anderen; en hij had wel tweemaal zoo
cel tijd daartoe noodig, om dat hij fteeds on-
cduldig was.
Frans had , toen liij ouder was , een ambt
ekomen, dat hem velerlei bezigheden , doch
ooral veel te rekenen, gaf; maar nooit had hi}
ijne dingen op den regten tijd afgedaan. En
aarom, zoo wel, als om dat hij zoo vele mis-
agen beging, kreeg hij, van de genen, die bo-
cn hem waren, zeer vele verwijtingen; cn moest
lij dikwijls zeer groote rekeningen nog eenmaal
)pmakcn. Een zijner vrienden, die juist zulk
cn post had, als hij, had fteeds nog tijd ove-
ig, en al zijn werk was naauwkeurig, en in
; H'de, zoo dat een ieder met hem te vrede was.
V 3 . . ,,