Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3o6 Z K L Ï B K D W A N O,
als het beste bier. „ Evenwel fmaakte het dit
,, mannetje zoo lekker niet," zeide de man, er
verhaalde, boe het hem met frederik gegaan
was.
,, Ziet gij," zeide frederiks vader op de te
Tugreis tot hem; „ daar hebt gij nu terftonc
„ ondervonden , het geen ik zeide, dat men ir
„ de wereld vele kleene onaangenaamheden ont
„ moet, welken men moet leeren verdragen, zoc
„ men zich niet immer voor ellendig en onge.
„ lukkig houden , of niet beftendig misnoegc
,, z^n wil." Hierbij voegde hij nog, dat by
kans geen mensch de ontmoeting van meenig(;
zulke' kleene onaangenaamheden vermijden kan
al is hij ook nog zoo rijk en aanzienlp. ,, I>
„ meeste menfchen,zeide hij, ,, moeten zelf
„ teer groote bezwaren en ongemakken verdu
„ ren ; denk , bij voorbeeld ,' eens aan zecva
„ rers, of lieden, die zeer dikwijls op reis moa
,, ten wezen, of die zwaar te werlcen hebben
„ zoo als dc landlieden. Wat zou daarvan wor
,, den, zoo die menfchen fieeds klagen en zuch
,, ten, en tcrftond verdrietig worden, of dc
„ moed wilden laten zinken , wanneer iets bc
„ zwaarlijk voor hen wordt, en .alles niet aai
,, ftonds zoo gaat, als zij het wenfchen?"
Onder deze gcfprekken kwamen zy te hui;
De weg was aan FaEDERiK wel , eenige malen