Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matiohkid, enz, 303
„ berg is hoog, dien wij beklimmen moeten,
,, eer wij bij de noten komen." — „ Geen
,, nood 1 Geene zwarigheid! " riepen de kinde«
ren; „ wij zullen dat wel uithouden."
„ Zijn wij er nog niet haast ? " riep frede-
rik, de middelde der drie kinderen, toen zij
naauwlijks een kwartier uurs waren gegaan.
„ Nog niet half," andwoordde de vader, en
frederik zweeg. Na een poosje ving frede-
rik wederom aan: ,, Maar, vader! de weg is
,, toch ook al te leelijk, fteeds berg op en berg
„ af; en men loopt genoegzaam over enkele
,, fteenen!" — „ Dat heb ik u immers reeds
„ gezegd, " andwoordde de vader, „ dat gij
„ daarover niet klagen moet. " Frederik kwam
fteeds een paar fchreden achter de anderen aan-
kruipen, terwijl dezen fchertfende, en fpelende,
vooruitliepen en fprongen. Tusfchen beiden
zuchtte hij, cn zeide zeer zachties: ,, Ik wensch-
„ te wel, dat ik te huis gebleven was!" —
,, Schaam u wat, " zcide zijn vader, die het wel
gehoord had, „ dat gij, onder kleene onaange-
„ naamheden, zoo weekhartig zijt. Er zijn zul-
„ ke kleene •onaangenaamheden in dc wereld
„ zeer vclc. Hoe ellendig is men niet, als men
„ dezelven niet heeft leeren verdragen! De men-
,, fchen maken zich zeiven immers het leven las-
tig,.