Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30J 2 B t ï B 8 0 W A w a,
al hare vreugde» met al dc vreugde der overi'
gen, was verdwenen.
Men moest lotje uitkleeden; men moest na-
zien , of zij ook ergens eenig wezenlek nadeel
gekregen had; want zij klaagde, dat zij, over
iiaar geheele lijf, pijnlijk was ; men moest de
wonden uitwaslchen, en edik op het plukfel leg-
gen; en LOTJE had vrij wat fmart uit te ftaan.
„ Zoo gaat bet," zeide haar vader. ,, Men
,, verftoort zijne eigene vreugde, en die van an-
„ deren , zeer dikwijls, als men zich te zeer
,, verheugt. Uitgelatene vreugde, en al te groo-
,, te droefheid, zijn niet flechts nadeelig voor
„ de gezondheid, maar zij brengen den mensch
5, ook zoo zeer in verwarring, dat hg niet weet,
,, wat hij doet.'\
C X X V I I.
Men moet Meene ongemakken leeren verdragen.
„ Komt, kinderen!" zeide Mijnheer master
tot zijne drie zonen; „ het is een fchoone dag,
„ wij willen op den kalkberg gaan , en hazel-
„ noten zoeken." — „ Zoo! zoo!" riepen dc
knapen, en zochten hunne hoeden. „ Maar,"
vervolgde de vader, „ dit zeg ik u tevens, de
,, wag is wat ilang, en zeer fteenachtig, en de
„ berg