Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
matigheid, ENZ. ZOi
C X X V I.
LOTJK; o/5 mai moet ook 'zijne vreugde matigen*
Mevrouw wi lman wns, voor eenige weken ,
uit lioofde van eene gewigtige zaak , op reis ge-
daan; en hare kinderen haddeu den dag van hare
terugkomst reeds lang te gemoct gezien. Zij
fpraken er van, wat hunne moeder hen al zou
medebrengen; en elk kind verzon voor zich iets,
om Moeder bij hare wederkomst daarmede te
verblijden. Kauolijntje had voor haar een paac
fraaije zijden koufenbanden gemaakt. Dc klee-
,ne LOTJE had vlijtig aan haar kousje gebreid, crt
had het toen af. En willem had. een aardig
plantje, dat mooi bloeide, voor haar in een
bloempot gezet.
Nu kwam er een wagen aanrollen. ,, Daar
is moeder!" riepen de kinderen; en daarop
ging het, in eenen fprong, de deur uit, de trap-
pen van het bordes af, en naar den wagen.
Van blijdfchap zag lotje den grooten (leen op
, het plein ovct het hoofd, die haar in den weg
lag, en haar anders zeer we! bekend was; want
de vreugde bad haar geheel verblind. Lotje-
deed een.harden val over dien Heen; hare kleene
knie, en neus, en mond, waren, op hct fteenen
plaveifel-van het plein, geweldig gekneusd; cxt
al