Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3c0 z k l r'b k d w a n o,
Hij wrong dé handen. Hij Weende. Hij wierp
zich nevens zijnen broeder neder. Hij fprong we-
derom op. Hij wist van angst niet, wat hij deed.
Zijn broeder bleef (leeds bewegingloos daar liggen.
O hoe fchrikte de vader, toen hij zijne kinde-
ren zoeken wilde, en zijnen zoon daar zag lig-
gen. Vol van weemoed, riep hij: „ Ach God!
„ Ach ik arme vader!" Meer kon de ongeluk-
kige man niet voordbrengen.
Drie dagen lag de gewondde bijkans zonder
eenig bezef, gedurende welken tijd leendert,
zoo wel als zijne ouders, een onbefchrijflijken
angst uitflionden. Leendert liep, (lom en treu-
rig, in het huis rond — een ieder zag zijne in-
nige fmart en benaauwdheid , en niemand deed
hem eenig verwijt. Geheele uren lang ftond hij,
aan zijnes broeders bed, denzelven met betraan-
de oogen aan tq kijken. Toen zijn broeder, op
den vierden dag, een weinig bekomen was,
greep hij deszelfs hand, en zag irem zoo biddend
aan. ,, Ach lieve broeder," (lamelde hij, „ kunt
„ gij mij het vergeven?" — „ Geern!" zeide
zijn broeder, zagtjes, „ wees flechts niet meer
,, zoo opvliegend!" voorheen had lkendert
fteeds beweerd, dat hij zijnen toorn niet bedwin-
gen kon, maar, van dezen tijd af, beteugelde hij
denzelven evenwel.
CXXVI.