Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
M A T I O H K I D, SNt. S^
Biet matigen, voor dat hij, in eenen aanval daar-
van, zijnen broeder bijkans had gedood.
. De beide knapen kolfden zamen in den tuin
van hunnen vader. Nu wilde leendert niet
gelooven, dat zijn broeder, zoo als dezelve ver-
zekerde, in zekeren flag den paal had geraakt.
Geweldig ftoof leendert op. „ Hagelfche jon-
„ gen!" zeide hij, ,, gij fpeelt altijd valsch!"
Zijn broeder bad hem, om niet zoo terftond uit
te vallen , en voegde onvoorzigtiglijk daarbij:
„ Men kan toch nooit met u te regt komen.
„ Ik zou haast liever in het geheel niet met u
„ fpelen."
,, Loop, leelijke jongen!" riep leendert
toeh, geheel verbitterd. ,, Nu wil ik ook niet
„ meer met u fpelen. Daar ligt de kolf!" Met
deze woorden flingerde hij dezelve in volle woe-
de van zich af, zonder te bedenken, waar zijn
broeder ftond, en zoo, dat de kolf zijnen broe-
der naar het hoofd vloog.
Met een luiden fchreeuw zeeg zijn broeder ter
aarde neer. De kolf had hem eene wonde aan
het hoofd toegebragt, waaruit het bloed geweldig
voordgudsde. Leendert zag op den fchreeuw
van zijnen broeder om. Daar lag de arme jongen
voor dood ter aarde. „ O God! o God!" riep
LEKNDERT in Vertwijfeling. „ Wat heb ik ge-
„ daan! Mijn broeder! Mijn arme broeder!'*
Hi|