Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
S98 Z B Z. r B X O TT A N C,
om gezucht, dat hij zich niet gematigd had! Hij i
had zoo geern, zoo heel geern, nog langer ge-
leefd. En zijne ouders werden door een ieder
beklaagd; want die zoon was hunne eenige hoop
en vreugde geweest. Nu waren zij, in hunnen
ouderdom, kinderloos.
C X X V.
Bedwing uwen toorn.
Leendert had de ondeugd aan zich, dat hij
zich zeer ligt tot toorn drijven liet. „ Leen-
,, dert! Leendert!" zeide zijn vader; ,, be-
,, dwing toch uwe gramfchap. In gramfchap
,, weet men niet wat men doet; , en men kan
„ zich tot bedrijven laten verleiden, waarover
„ men naderhand, zijn geheele leven lang, be-
„ rouw heeft."
Leendert zag wel in, hoe goed zijn vader
het met hem moende. Hoe dikwijls was zijne
geneigdheid tot hevigen toorn niet reeds oorzaak
geweest, dat hij met zijne kleene vrienden over-
hoop gelegen had! Hoe dikwijls was hij niet in
twist en vijandfchap met hen geraakt, en waren
er ganfche weken verloopen, zonder dat hij ge-
meenfchap met hen hield! en hij was evenwel
niet wijzer geworden. Hij leerde zijnen toorn
niet