Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MA TI ÖH KID, ENZ. 297
genoodigd werd, danste hij wederom. „ Een
„ weinigje zal immers niet fchaden,," dacht hij.
Zijne ouders hadden hem nog dien zelfden avond
zoo hartlijk gebeden, om zich zeiven toch te
ontzien, en hij had het hen beloofd; maar zijne
beloften en voornemens verdwenen ai meer eiv
nieer. — Hij kon immers die cn die uitnoodi-
ging niet afflaan. . - -
Hij danste den eenen dans na den anderen,
en ten laatfte de gczwindfte en wildfte danfen.
Zijn hart klopte hem daaronder geweldig ; hij
was ten einde adem; hij had toen geern opge-
houden: maar de dans was nog niet uit. Nu
begonnen hem de ooren te zuizen, het hoofd
draaide hem, en het fcheen hem toe, als of al-
les, in bonte kringen, voor zijne oogen rond-
flingerde. Hij werd in zijn aangezigt bleek als
een doode. Op eenmaal fteeg het hem zoo warm
in de borst op; en een geheele flroom van bloed
drong hem uit den mond. Hij viel in onmagt;
cn het duurde lang, eer hij wederom tot zich
zeiven kwam.
Men droeg den ongelukkigen in een draagftoel
naar huis — men haalde den Arts, die wel zijn
best deed, maar evenwel het leven van den pa*
tient niet behouden kon. Na dat hij twaalf weken
ziek gelegen had , ftierf hij. O hoe veel dui-
zcndmalen hQeft hij er niet, op zijn krankbed,
T 5 om