Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
396 ^ZELFBKDWAK G9
5, md weg is; en men vat een kwaad vermoe-
den van denzelven op, zet hem na, haait hem
,, in, en vindt den buidel bij hem. Toen werd
55 het rasphuis zijn verblijf."
C X X I V.
Matig u in het genot van vermaken.
,, Zoo gij dat danfen niet laat, kunt gij niei
,, geholpen worden." Met deze woorden ginj
de bekwame geneesheer hulprijk van een zljnei
patienten weg, die hem zoo even zijnen nooc
had geklaagd. Deze lijder was een jong bekwaan
man, en bij elk, uit hoofde van zijne vvelgema
iiierdheid en zijn verpligtend gedrag, zeer bemind
Deze eenige feil had hij, dat hij den dans te zee:
beminde. Geraakte hij eenmaal aan. het danfen
dan wist hij zich niet te matigen. Daarvan wa
bij toen juist wederom ziek geworden ; en ziji
Arts had hem alles voorgefleld, wat hij te vree
zen had, wanneer hij zich van deze, voor hem
uit hoofde van zijne zwakke long, zoo gevaai
lijke, verlustiging niet onthield.
Nu nam de jonge man wel bij zich zelve
voor, om naar zijnen Arts te luisteren: maar d
voornemen duurde niet veel langer, dan zijn
borstpijn. 0.p het eerstkomende bal, waarop h
ge