Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEENE VERT ELLIN GEN, 31
hem fpraken. „ Dat doet mij leed," zeide hij,
,, maar ik wil mij bevlijtigen, om die menfchen
„ tot leugenaars te maken."
51. Terwijl eens eenige menfchen naar een
doel fchoten, en de beurt aan een zeer onbe-
kwaam fchutter kwam, plaatste iemand zich
juist voor het doel. „ Waarom'gaat gij daar
„ ftaan?" vroeg men hem. „ Eil" andwoord-
de hij, „ Ik wilde niet geern, dat de man mij
„ trof."
52. In een krijg, dién zekere Graaf monte-
feletri voerde , was deszelfs tienjarige zoon
door den vijand gevangen genomen, en in eene
ftad gebragt, welke de Graaf onmiddellijk daarop
belegerde. Montefeletri zocht de ftad te
veroveren, het geen hem, intusfchen, niet ge-
lukte. Toen de aanval afgeweerd was, liet de
Bevelhebber der ftad den jongen knaap voor zich
komen. ,, Hoor eens," zeide hij tot hem;
„ als uw vader nog eens komt, en onze ftad
„ aangrijpt, laat ik u het hoofd afflaan!" —•
„ Dat kan ik niet beletten, " andwoordde het
onverfchrokkene kind; „ maar wiens hoofd zal
„ dan afgedagen worden, als mijn vader ten der-
„ denmale komt?"
53. Zeker mensch liet zich bij een magtig Ko-
ning aandienen , om een zeldzaam kunstftuk te
verrigten. Hij nam eene paknaald, ftak ze op
C 3 eene