Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID, ENZi 293
,, de dwaze en verftandloozc bedrijven verhaal-
„ de, waaraan hij zich, den vorigen dag, had
fchuldig gemaakt; dewijl hij zelf wel inzag,
, dat hij zich daarmede bclachlijk, of zelfs ver-
, achtUik , maken moest. „ O," riep hij dan,
, vol van misnoegen over zich zelvcn, „ o,
, ,, had ik mij toch leeren bedwingen; dan zou
, ,, ik matiger en vergcnoegder zijn!" Maar
, ENGELMAN Iccrdc het niet meer; hij had het
in zijne jeugd moeten leeren. Nu veroorzaak-
te zijne onmatigheid in het wijndrinken hem
zelfs den dood."
„ Eenige dagen lang had hii zich reeds niet
,, wel bevonden; en nu had hij zich, daarcn-
boven , nog een duchtigen wijnroes gedron-
„ ken, en bij het rumoer maken eff tieren, waar-
I ,, toe de wijn hem verleidde, had hij zich ver-
hit. Toen hij, intusfchen, des avonxls naar
,, huis gaan wilde, kon hij den weg niet ^vin-
,, den. Toen werd hij door de koude bevangen,
,, cn fp-^cdig, binnen drie dagen, was de man
„ dood."
C X X I I I.
, Dc fi otpcr; of ^ hoe ver eene kleen fchljnende
verkeerdheid ons brengen kaïu
,11

- ,, Ik ken een mensch, " dus vervolgde de
Heer robert,),, die enkel, om dat hij zijne
T 3 55 lus-
j