Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tSROIBRIGHBXZ),
kostbare lekkernyen ontbraken. Maar, in
plaats dat men hem, zoo als hij zich inbeeld-
de, des te meer eeren zou, werd hij llechts
gelaakt. „ "Wat wil toch die onverfhndige
,, man met een knecht?" zeide men. „ En
5, „ waartoe heeft hij toch een rijdpaaj-d noo-
„ dig? Wat doet hij met al die kostbare din-
5, „ gen? Hij heeft immers geene genoegzame
„ ,, inkomften, om zijnen buurman alles na te
3, „ doen. Nu zal hij hct, op dien trant, niet
5, 5, lang uithouden. "
,, In de daad, de Heer bornstad hield het
„ ook llechts een paar jaren uit. Juist om dat
hij, zonder vermogen te bezitten , zoo veel
3, verteerde, twijfelde men, of hij wel een vcr-
„ ftandig man-^vas. Daarom ftelde niemand eenig,
„ bijzonder vertrouwen in hem, en was hij met
„bezigheden, waarbij veel te verdienen viel,
5, juist niet overladen , offchoon hij, in zijne,
„ zaak, zeer bekwaam was. Om zoo veel te
5, kunnen verteren, moest hij fchulden maken;
„ bij fchoenmaker , kleermaker , koopman, en
,, kramer , overal was hij ten achtei'en. Ten
„ laatfte wilde niemand hem meer borgen, eu
„ vorderden zijne fchuldeifcliers hun geld. —
5, Op eenmaal was de Heer bornstad te zoek;
„ en, tot op dit oogenblik, weet niemand, waai
55 de man gebleven is,''
Ni