Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschheid, en2.
gleden uit, hij fnorde langs den ftum naarbe-
„ neden, cn verihiikte op de aarde zijn been.
Daaraan hinkte hij genoegzaam vier weken.'*
„ Zie, zoo gedroeg dat mensch zich in alle
„ opzigten. Wat iemand anders ook deed, hef
„ zij het iets goeds of iets geks was, wanneer
hij maar dacht, dat men hem deswege eeren
en loven zou, zoo wilde hij den ander ter-
„ flond nadoen. "
„ Dit mensch werd in eene ftad, niet ver van
„ hier, Advokaat. Digt bij hem woonde een
„ andere Advokaat, die een groot vermogen be-
,, zat. Deze laatstgenoemde hield koets en paar-
„ den, had zijne bedienden, een fchoon huis,
,, met prachtige vertrekken, en onthaalde zijne
„. bekenden meermalen heerlijk.. Born stad
,, dacht, dat het vernederende voor hem ware,
,, zoo hij niet even hetzelfde deed , daar hij,
„ even zoo goed Advokaat was, als de ander.
,, In de eerfte plaats nam hij een knecht in
„ dienst, dien hij evenwel niet noodig zou heb-
„ ben gelud. Vervolgends meubileerde hij zijne
,, vertrekken op het prachtigftc , nog prachti-
„ ger, dan de ander; cn daar het hem onmoog-
„ lijk viel, koets cn paarden te houden, hield
„ hij evenwel ten minfte een rijdpaard, cn, van
„ tiid tot tijd, gaf hij aan zijne bekenden heer-
,, lijke gastmalen, waarop geene fijne wynen en
II, deel. T „ kost-