Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T R O T S C H tt R I D, KN^. aS?
„ Veracht toch geen mensch 1" dit prentte de
5 Heer boonveld, van dien tijd af, zijnen kindq-
jren zeer dikwiUs in, „ al ware het zelfs de
„ allergeringfte. Al, wie regtfchapen cn braaf
,, is, dien moet men hoogachten, wie hij ook
zijn moge."
C X X I.
Dwaze navolging uit hoogmoed*
De vlugge oustaaf had de fabel gelezen vart
^c kikvorsch, die zoo groot zijn wilde, als de
os, ^ich opblies, cn al meer en meer opblies,
tot dat zij barstte. „ Vader!" zeide gustaaf,
„ wat wil men toch met die fabel?" — ,, Mis-
,, fchicn," andwoordde ^ijn'vader, „ vergaat
„ gij haar dan , wanneer gij de volgende ge-
„ fchiedenis weet,"
„ Hc had Qcn fchoolvriend, bornstad ge-
5, nqemd , die een vlijtig en bekwaam mcnsch ,
,, maar zeer hovaardig was. Hij kon niet dnl-
„ den, dat .iemand hem in eenig ding overtrof;
„ maar hij wilde een ieder evenaren. Had ie^
„ mand eenp fchoone vest, die hem wel beviel,
„ dan plaagde en kwelde hij zijne arme, moeder
„ zoo lang, tot dat zij hem er. ook eene^ ver-
„ fchafte. Eeu QU^s^r ft^ioüivriendeiv fpecldc
„zeer