Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
b86 b ë ft g i s It i o h s t d,
Mijnheer boonveld wist, van verwarring en
fcljaamte, niet, wat hi;j zeggen zou* Hij be-
dankte de boeren, prees hen zeer, en beloofde,
dat hij hen , in het vervolg , geern wederom
dienst zou doen.
Voor het vallen vail den avond hadden de
boeren bijkans .al het hooi van het weidland ge*
lukkig gered; er lag ongeveer flechts nog eene
wagenvragt, die verloren ging, om dat het wa-
ter toen te zeer aanwies, en des nachts het ge-»
heele oord overftroomde.
„ Hoe heb ik toch zoo dwaas kunnen we-
zen," zeide Mijnheer boonveld bij zich zei-
ven, ,, dat ik die eerlijke lieden Veracht heb?
„ Nu kan ik dit jaar bijkans voor vier honderd
j, guldens aan hooi verkoopen; cn ik had mis-
,, fchien zelf voor een paar honderd guldens
„ moeten koopen , zoo die menfchen mij niet
,, geholpen hadden."
Mijnheer boonveld noodigde, op den naast-
volgenden zondag, al de boeren te gast, die
bem zijn hooi hadden te huis gebragt. Zij moes-
ten in zijne eetzaal aanzitten , en zijne vrouw
cn hij aten mede, en beiden hadden geaoifgd,
dat er niets ontbrak. — Van dien tijd af was de
Heer boonvrld jegens een ieder, en bijzonder-
lijk jegens de dorpelingen, zeer lieftalig, en
vriendlijk.
„ Ver-