Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 KI. EENE VERTELLINGEN.
maakte hem opmerkzaam daarop, en wilde hem
beduiden, dat het toch zeer veel achting en be-
wondering aan den dag leide, dat de lieden zich
in zoo groot eene meenigte verzameld hadden.
,, O!" andwoordde de voorname Heer, „ Als
,, ik moest worden opgehangen, zou ik vast nog
„ meer aanfchouwers hebben."
48. Bij eene groote ftad had men, over eene
zeer kleene rivier, eene groote en pragtige brug
gelegd. Nu vertoonde men aan eenen reiziger,
die zich, eenigen tijd lang, in die ftad ophouden
wilde, om derzelver zeldzaamheden te bezigti-
gen, voor alle dingen ook die brug. ,, Verkoopt
,, de brug," zeide hij, na dat hij dezelve eeni-
gen tijd had befchouwd, „ om voor het geld,
5, dat gij daarvan krijgt, water te koopen."
49. Zeker Vorst wilde eens, aan een zijner ge-
trouwfte en regtfchapenfte dienaren , de voor-
deeHge plaats van iemand geven, die een vijand
van den anderen was , en de gezegde plaats
juist, om dat hij ze flecht bekleed had, ver-
loor. Maar de brave man weigerde die plaats
aantenemen, en zeide: „ Geef ze, aan wien gij
,, wilt, maar niet aan mij."
Raadt eens, waarom de man die plaats van de
hand wees!
50. Een zeer goed en braaf man werd ont-
waar, dat eenige menfchen zeer veel kwaads van
hem