Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschheid, enz. ü85
het geen zijn vader hem gezegd had. Zijn
ijdelc hoogmoed berokkende hem veel verdriet;
«n hij had eigenlijk voUlrekt geen mensch, diê
hem opregt lief had. — Toen begon hij zijne
verkeerdheid in te zien, en gaf hij zich moeite,
om dezelve afteleggen; van dien tijd afwas ook
een ieder, die hem kende , veel beter met hem
tc vrede, dan voorheen.
C X X.
De Heer boonveld; ö/, men moet lieden van
ten lagercn ftand ook niet ver achten.
Dc Heer boonveld, een aanzienlijk inwoner
van een groote ftad, had een kleen riddergoed
op een dorp gekocht, waar hij zich, des zo-
mers, plagt op te houden. De inwoners van dat
dorp waren brave, goedaardige en vlijtige lieden;
maar de Heer boonveld Verachtte hen allen. Hij
dankte naauwlijks, wanneer iemand hem groette;
hij andwoordde flechts met een enkel woord,
wanneer iemand hem aanfprak, en hij duldde het
niet, dat iemand in zijne kamer trad, „ Wie
„ wil zich toch met zulke flechte lieden gemeen-
„ zaam maken?" zeide de Heer boonveld,
,5 cn wat heb ik ook met hen te doen? die mcn-
5, fchen kunnen mij voordcel noch nadeel aan-
„ brengen."
Mijn