Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
282 BB RGIBSIOHE l'O ,
Konstantijn had een paar witte zijden koufen
van zijne ouders ten gefchenke bekomen; die
trok hij aanftonds aan, op dat ecu ieder ze zien
mogt; offchoon het dien dag morfig regenachtig
tveder was. Dus uitgedoscht vcrfcheen hij in de
fchool. ,, Wel zoo, " riepen eenige knapen,
pottende, „ hebt gij wel zijden koufen aan?
„ Ei! Ei! gij treft juist allerliefst weer daarop.
,, Zij zullen door den regen v;ist nog witter
,, worden. Maar kijk hier achter toch eens;
,, dat is vast een fprocdeltje!" (Hij had, naam-
lijk, zijne koufen van achteren reeds bemorst.)
Zoo plaagden de jongens hem; en, offchoon
dat juist niet braaf was, maakte konstantijn
■zich daarover zoo kwaad, dat hij b'ijkans huilde.
KonsTantijn klaagde aan zijne ouders, dat
de fchooljongens hem zoo voor den gek gehou-
den hadden. ,, Malle hovaardige jongen!" zei-
de zijn vader tot hem; „ wie zal toch in zulk
een weer witte zijden koufen aantrekken ? zoo
gij intusfchen uwen belachlijken hoogmoed niet
aflegt, zult gij fteeds zoo gcklijk handelen,
en ook fteeds menfchen vinden, die u plagen
en u verdriet aandoen. Als een mensch door
ijdele hovaar lij gedreven wordt, maakt hij alle
menfchen afkeerig van zich."
Koxstanïijn ondervond, ook toen hij reeds
ouder was, nog meermalen, hoe waarachtig het
was,