Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
TftOTSCHHBID, ENZ, »79
Äoclit hij het fteeds zoo interigten, dat men op
liem letten moest. Hij haalde zijne boeken voor
den dag, en las of fchreef, of leerde iets van
buiten, en ftelde zich daarbij aan, als of hij diep
in gedachten verzonken was. Als men dan het
kleene mannetje bewonderde, en tot hem zeide:
„ Welzoo, koenraad! kent gij reeds Fransch ?
„ Maakt gij reeds eigene opftcllen?" Dan ver-
heugde hij zich ongemeen.
Dewijl koenraad hovaardig was , zoo wilde
hij ook alles beter weten en iceuhen, dan andere
kinderen; bij alle fpeelpartijen wilde hij de eerfte
zijn; dc overigen moesten zich naar hemrigten;
en hij werd boos, wanneer zij zulks niet wil-
den doen, en dreigde weg te gaan. Doorgaands
bckjtvam hij daarop geen aangenaam andwoord.
,, Gij zijt een hoogmoedige jongen," zeiden de
kinderen tot hem; „ Loop, waarheen gij wilt!"
cn dan lieten zij hem ftaan. Ten laatfte liep het
zoo ver, dat er bijkans niemand meer met den
knaap omgaan wilde. Zoo gehaat had hij zich
gemaakt; terwijl een iegelijk fijnen broeder aan
het lijf hing.
Koenraad nam, van jaar tot jaar, toe in kun-
digheid en bekwaamheid, maar öok in trotsch-
heid en laatdunkendheid. Hij laakte cn verachtte
al wat van anderen kwam, en noemde het geen
zij deden ellendig, vcraChtUjk , zeer" gebrekig ^
S 4 en