Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
378 SKROISRIGUEXDy
C X V I I I.
D& trotfche koenraad.
Eduards broeder, koenraad, was misrchiem
nog bekwamer, en wist nog meer, dan eduard.
Ook hielp hij anderen geern voord , en ^vas ge-
dienstig; maar nogthands was h^ bij niemand
zoo gcacht en bemind. Koenraad was trotsch.
Het ftraalde in alles zeer duidlijk door, dat hij
alles Hechts deed, op dat men hem roemen en
prijzen mogt, en op dat hy boven alle anderen
mog^; uitmunten.
Wanneer eenige knaap iets beter wist, dan hij,
zoo ergerde hij zich niet weinig daarover, cn
hield hij zich, als of hij dat ook reeds voorlang
geweten had, ja zeide hij ook wel eens, dat hij
flechts juist met zijne gedachten van huis geweest
was, en niet regt daarop had gelet. Steeds be-
roemde hij zich, hoeveel hij reeds wist, onder-
tusfchen laakte hij dan, het geen andere kinde-
ren wisten, en fprak met eene verachtlijkc mie-
ne daarvan. Hij verhaalde dan ook aan de kin-
deren, hoe zijn neef en zijne tante hem gepre-
zen hadden, en meende, dat hij, wanneer hij
flechts groot wierd, vast een voornaam man wor-
den zou.
Wanneer iemand bij zijfie ouderen kwam, dnn
zocht