Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VaiEMDSCHAPi J7jf
te lüj, toen hij zijnen redder verbleekt aan zijne
voeten zag liggen 1 Hij wierp zich, met een luid
gefchrei, op het verftijfde ligchaam van zijnen
vriend, en vervulde de lucht met zijne weeklag-
ten. Eindelijk haalde Antonio wederom adem;
en nu was roger van vreugde buiten aich zel-
ven. Toen verdubbelde men de noodige pogin-
gen, om den verftijfden, door wrijven en ver-
warming, wederom volkomen in het leven terug
te brengen , en dit gelukte. Antonio opende
zijne oogen wederom, en bekwam eenigzins.
De beide vrienden floten eikanderen vast in
de armen, en befproeiden elkander met tranen
van vreugde. Zoo kwamen zij aan het fchip.
De ruuwfte matrozen hadden eerbied v^or hunnè
vriendfchap, en beijverden zich om flirljd la
3 dienstbewljzingen aan hen.
Binnen weinige dagen hadden beiden hunne
fragten wederom herfteld ; ^n zij kvvagien ge»
ukkig en wel in hun vaderland aan. Alomme
lond men verbaasd over hunne lotgevallen, en
jewonderde men in hen de fterkte en den moed
»an. eene getrouwe vriendfchap
Sa ELF-