Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRtENBSCHAP. 473
Koo gij niet wilt, öat ik mij voor uwe oogen
„ van deze rots in die diepe kloof neerftort,
i, en een einde van mijn'leven maak!"
Antonio omvatte zijnen vriend, die zich aan
zijne voeten geworpen ^ en gefmeekt had, dat
hij bloötlijk zich zelven redden mogt. Hij flin-
gerde ;tijnen fterken arm om hem heen, en, in
Vollen loop, bereikte hij met hem den top der
rots^ en rtortte zieh moedig in de golven neer.
In het nederfpringen bad antOnio zijnen vriend,
zich flechts vast aan zijnen gordel te houden.
Beiden werden ^ bij den Valj( diep onder de zee
gedompeld; maar welhaast kwamen zij wederom
op derzelver oppervlakte te Voorfchijn; en An-
tonio arbeidde thet eerte ongelooflijke infpan-
ning, om het fchip welhaast te bereiken.
Thands bemérkte men ook uit het fehip het •
Voorval; ofichooh men niet wist, wat men daar
Van maken zou; De opzieners der flaven had-
den intusfchen mede de vlugt der beide Vrien-
ien bemerkt, en fprongen in een bootje, dat
lali den oèVer lag j om de beide Vlugtelingen
rvederom in te halen. Antonio, die het gevaar
jemcrkte, verdubbelde zijne kragten, om de ver-
irolging te ontkomen. Roger had ook het ge-
.•aar, waarin zij verkeerden, wel ontdekt; want
lij had omgezien , en was de vervolgers van
lem en zijnen vriend ontwaar geworden. „ Red
II. deel. S « u.