Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V R I E N Ö S C H A P. fi^ï
een cn dcnzclfden meestér, cn werden tot eener-
lei arbeid gebruikt.
Hunne wedeikeerige vriendfchap verligtte hun-
ne gemeenfchapliike ellende. Zij klaagden hun-
nen nood aan eikanderen; zij troostten elkaar^
zij fpraken van het geluk, dat zij genieten zou-
den, zoo zij ooit eens wederom in vrijheid ge-
raken mogten, en ftortten , aan elkanders boe-
zem, hunnen kommer en hunne fmart, in een
vloed van tranen, uit.
Zij werkten aan eene rots, welker voet de zee
befpoelde. Op zekeren dag bemerkte antonio,
in het verfchiet, een fchip. ,, Misfchien, mis-
5, fchien komt er eenige redding voor ons,"
zeide hij tot roger, hem het fchip aanwijzen-
de, cn voordvarende: ,, Zoo als ik hoop, is
5, dat een fchip van Kristenen, en zal het digt-
„ langs deze kust voorbijvaren." Roger wist
niet, wat antonio daarmede zeggen wilde; maai'
deze verklaarde het hem. „ Wanneer," zeide
hij, ,, dat fchip niet ver van onze kust is , dan
„ florten wij ons van den top van deze rots in
„ zee, en zwemmen naar het fchip. O dierbare
,5 roger! Dan zijn wij vrij!"
Roger (lemde niet met zijne verrukking in.
„ Red gij u, lieve vriend!" zeide hij, „ dnn
„ zal ik mijne ellende geruster dragen, als ik
5, flechts weet, dat gij vrij zijt!" "
An«