Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
870 VftlKNDSCHAP.
j, eertijk hart, welk ik dwaas verachtte, gij, eef-
j, lijk hart, zijt my trouw gebleven."
De goede frederik nam zijnen vriend tot zich;
hij redde deszelfs vader uit de gijzeling , nam
hem insgelijks tot zich , en onderfteunde hem
met zijn vermogen, zoo dat hij zijnen vorigen
handel wederom drijven kon.
Helveld trouwde de zuster van frederik,
die even braaf was, als haar broeder, en leefde
zeer gelukkig met haar. Helvelds ouders, en
hun zoon, vergaten den Baron, de heerlijkheid,
en al de trotfche en hoogdravende denkbeelden,
welken zij edns gekoesterd hadden. Zij leefden
nu eenvoudig en matig, en arbeidzaam, en wa-
ren intusfchen veel vrolijker , dan voorheen op
al hunne fchitterende feesten. Nu hadden zij
ook leeren inzien , dat een waar vriend een der
fchoonfte goederen van deze wereld is.
C X V I. ó
Dc grootmoedige vriendfchap.
Twee vrienden, van wien de eene Antonio,
en de andere roger, heette, geraakten, op eene
zeercize , in flavernij. Men verkocht hen; en
gelukkig bleven zij bij eikanderen. Zij kregen
een