Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRIKND80HAP« S69
woorden deed het kleene mannetje een magti-
gen iprong uit de koets, en hing aan den hals
van zijnen vriend, eer deze hem nog herkende.
Helvkld zag den kleenen man aan — welk
een gezigt voor hem! — Het was frederik !
Hij bevochtigde het gelaat van zijnen ouden vriend
met tranen van berouw en fchaamte. — Geen
woord kon hij voordbrengen. — - „ Ik bemin u
„ nog," riep frederik, ,, en ik zal u eeuwig
5, liefTiebben, al wordt gij ook nog voornamer
55 man!"
Al fnikkende^ en weenende, verhaalde hel-
veld zijn treurig lot aan zijnen vriend.
„ Wat?" riep frederik, „ gy zijt ellendig?
5, Uwe voorname vrienden hebben u verlaten?
5, Zoo gtj wik, dan weet ik raad. Ik ben op-
5, ziener over eene groote kopermijn; ik heb de
„ dogter van een rijken handelaar in ijzer ge-
5, huuwd ; wij zijn vlijtig en arbeidzaam , en
5, God heeft ons gezegend. Wij leven niet prach-
5, tig en kostbaar. Leg den Baron af, en leef
5, bij ons — gij zult mijne hulp worden; zie^
5, wij zullen regt vrolijk, regt vergenoegd zul-
y, len wij leven."
Helveld was buiten zich zelven# ,, Ach
zeide hij, „ al mijne vrienden uit "de groote we-
„ reld hebben mij, arme ziel, verkiten; en gij,
55 eer-