Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
268 vriendschap.
malen, op denteederhartigften toon, verzekerd,
dat zij liem, zelfs met hun leven, dienen wilden.
Maar die vrienden hielden zich, als of zij hem
naauwlijks kenden, of zij beklaagden zich, dat
zij hem niet helpen konden, of zij wezen hem
verachtlijk af; en de hoflijkften deden hem eene
meenigte van beloften, van welken zij geene en»
kele vervulden.
Wat zou het ongelukkige mensch nu aanvan-
gen, dat voorheen zoo pragtig geleefd had, en
nu niet wist, waarmede hij zijnen honger ftillen
zou; vooral daar hij niets had geleerd? Vol van
wanhoop, zweefde hij, nu hier, dan daar, op
het land rond; want hij fchaamde zich, om zich
in de groote ftad, waar zijn vader, tot dus ver,
zoo prachtig geleefd had, te vcrtoonen.
Terwijl hij dus ronddwaalde, zag hij, op ze-
keren dag , eene oude zwaarbeladene reiskoets
voorbij rijden. In die oude reiskoets zat een
jong en gezond man; en naast hem zijne jonge
vrouw. Beiden waren ordelijk, maar niet kost-
baar, gekleed; en gezondheid cn genoegen, was
op beider aangezigt te le^ien.
De jonge man, in de langzaam voordrijdende
koets, kon den zwaarmoedigen Baron genoeg-
zaam befchouwen , om hem te herkennen.
„ O Hemel!" riep hij, „ dat is mijn h-il-
veld! ja waarachtig! dat is hij I" en met de-
ze