Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a i e ni^d schap. 267
gaan, cn elk had 200 veel bij zich gedoken, als.
hij bergen kon. De gcregtsdienaren ruimden al-
les op, fpiegels, commodes, bedden en fofas..
En zijne moeder zat in een binnenvertrek, on-
troostbaar, Cn zich in tranen badende. Zij zucht-
te over hare dwaasheid , welke aan al die ellende
zoo veel fchuld had. De vertering, die zij had
gemaakt, was welhaast grooter geweest, dan haar
vermogen toeliet; en nu kon haar gemaal dc ge-
maakte fchulden niet betalen,
„ Wees getroost I" riep de jonge Baron aan
zijne ontroostbare moeder toe : „ Mijne bruid is
„ edelaardig cn grootmoedig , en zal ons wel
„ met haar vermogen bijftaan." Hij ging naar
^Ijue bruid terug.
,, AVat wilt gij bij mij doen? Mijn lieer de
„ Baron!" dus riep dq Gravin hem te gemoet;
„ waarom blijft gij niet bij uwe moeder? — Zeg
,, haar toch, dat ik haar fieeds nog genegen ben,
5, en haar voor alle-anderen nemen zal, zoo
„ haast ik eene gezelfchapsvrouw noodig heb."
Daar (tond nu het ongelukkige mensch als ver-
ftcend, toen zijne bruid, op welke hij zoo vast
gerekend had , hem ook begaf. Wat zou hij
doen? Hij verliet haar, en ging nu naar al de
vrienden van zijnen vader, die in deszelfs huis
zoo dikwiils gefmuld hadden , cn vrolijk wa-
ren geweest. Toen hadden zij immers duizend^
ma»