Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
266 VRIENDSCBA P.,
Iloe hij fierlijk danfen, hoe hij zich in luister-
volle gezelfchappen regt bevallig aanflellen moest.
Hij leerde tot laat na middennacht uitblijven, en
kaartfpelen, en, dés anderen daags, tot aan den
middag flapen; maar iets nuttigs leerde hij niet.
,, Wat behoeft hij ook veel te leeren?" zeide
Mevrouwde Barones, zijne moeder, ,, hij hcefc
5, immers geld en goed."
De jonge Heer Baron ftond nu-te trouwen;
zijne bruid was eene jonge rijke Gravin. Hij en
zijne ouders rekenden zich oneindig gelukkig,
uit hoofde van die verbindtenis .met eene zoo
voorname dame. Men maakte met de bruiloft
zoo veel fpoed als men kon; men had den dag
daarvoor reeds bepaald; en de jonge Heer Baron
ontving deswege reeds de gebruiklijke gelukwen-
fchen — toen een kamerdienaar plotsling bij den
jongen Heer Baron, die juist bij zijne bruid was,
bleek en ademloos binnen trad. Hij meldde, dat
er veel volles, raet geregtsdienaren , in het huis
vau zijn vader was, en hetzelve ontledigde, ja
zijnen Heer vader in de gevangenis zetten wilde,
om dat hij zijne fchulden niet betalen kou.
,, Ik moet toch eens zien," zeide de jonge
Baron, ,, welke gekheid die karei daar babbelt,"
en hij liep naar zijns vadems huis. — Daar zag
het tr beklaaglijk uit. Zijn vader was reeds in'
hechtenis genomen. De jiedienden waren wegge-
gaan,