Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VllBNBSCHAP. aSS
jn een prächtigen wagen, met een blazenden pos-
tiljon, om den jongen Heer van helveld naar
de groote ftad te brengen, in welke zijn vader
zich ophield. Hij meldde hem tevens, dat hij nu
Baron was , en dat zijn vader eene groote en
wijduitgeftrekte heerlijkheid gekocht had, waarin
wel vier fteden, en meer dan dertig dorpen,
waren.
De jonge Heer Baron reed af, en knikte naauw-
lijks een weinig met het lioofd, toen frederik,
aan het portier der kcets, affcheid van hem nam.
De arme frederik weende er om, dat zijn vriend
hem zoo verachten kon: maar hij beminde hem
echter nog even zoo teeder, als voorheen, en
fchreef zelfs , kort daarna, aan hem, om hem
geluk te wenfchen; doch het andwoord bleef
rxhter , en dat fmarte den eerlijken frederik
onbefchrijflijk.
De jonge Heer Baron kwam in de groote en
prachtige ftad, en in het weidfche cn heerliike
paleis , waarin zijne -ouders woonden. — Hier
ging de meeste tijd in louter kostbare verlusti-
gingen voorbij. Nu eens werd er een pléizier-
togtje door het land ondernomen; dan eens vver-
den er gasten genoodigd, en danspartijen gege-
ven; dan weer bezocht men voor eenigen tijd,
de aangekochte heerlijkheid.' De jonge Heer Ba-
ron leerde wel, hoe hij zich mooi opfchikkcn,
^ R 5 ^^