Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRIENDSCHAP.
zoon van eenen braven landbouwer ; en de va
der van den anderen was een man, die bande,
in paarden dreef. Zij beminden eikanderen al
kinderen reeds hartlijk, en waren dan alleen regj
vrolijk, wanneer zij bij een zijn konden.
Welhaast waren hunne fchooljaren vervlogen
toen iielveld, van zijnen afwezigen vader, ee
brief en een groot pak bekwam. In het pak wa
een prachtig kleed, eene met goud geborduurd
vest, zijden koufen, en veel geld; en in dei
brief ftond, dat helveld nu een edelman was
want zijn vader had den adeldom gekocht, de
wijl hij, men weet niet hoe, op eenmaal zee
rijk geworden was.
Frederik benijdde zijnen vriend niets van df
alles; maar het deed hem evenwel leed, dat dc
zelve zich op zijnen nieuwen ftand, en op zljir
kleederen , zoo veel liet voorftaan, zich zo
trotsch jegens hem aanftelde, en hem naauwlijl
een vriendlijk woord meer toefpreken wilde
daarover bedroefde zich de brave jongen groo
ïijks.
Helvf.ld gaf zich van toen af geene moei
meer, om iets te leeren; hij fchikte zich flech
op, bragt zijnen meesten tijd voor den Ipieg
door, en rekende alle menfchen, in vergelijkii
jnet zich zeiven, gering.
Eenigen tijd later kwam er een kamcrdienaai