Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 KI. EENE VERTELLINGEN.
het gezelfchap toe. „ Daar gij het gezisn hebt,
„ zoo geloof ik het; maar als ik het gezien had ,
„ zou ik het niet gelooven."
42. „ Als gij dood zijt," zeide eens een jon-
ge lafbek tot een man, die dc Leeuw heette,
„ dan wil ik met het paard over uw graf fprin-
„ gen." „ O, dat is zeer gelooilijk," zeid& eene
vrouw, die dit aanhoorde; ,, want als de leeuw
„ dood is, kan elke haas over hem henen hup-
„ pelen."
43. Een Koning, die met zijne vijanden in
oorlog was, had met zijne foldaten, op een hee-
ten zomerfchen dag , een zwaarcn marsch af-
gelegd, en wilde, tegen den avond, eene klee-
ne ftad bereiken, in welke hij meènde te over-
nachten. De burgers van die ftad dachten, dat
zij hunnen Landsheer plegtig inhalen, hem voor
de ftad ontvangen, en met eene aanfpraak ver-
welkomen moesten. Daartoe kozen zij èeniger
onder hen, die den Koning te gemoet gaan moes-
ten. De voornaamfte van die afgevaardigden had
eene lange aanfpraak van buiten geleerd; en
toen zij bij den Koning kwamen, begon hij
,, Allei-magtigfte, alleronverwinlijkfte, Koning cl
„ Heer!" Hierop zeide de Koning: ,, Voe
„ daarbij ook nog allervermoeidjle!" ert di
maakte een einde van de ganfche aanfpraak.
44. „ Waarvan leeft gij?" vroeg eens ibman
aa