Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRIENDSCHAP,
De knapen wiesfen op, en werden mannen
maar hunne vriendfchap bleef even fterk. E
ging niet ligt een avond voorbij, waarop zij gee>
half uurtje zamen praatten, geen zondag, waaro
Zi] niet bij een waren, en over hunne huislijl>
omftandigheden fpraken, of de velden bezigtit
den, en geen huislijk feest, dat zij niet gez?
jnenlijk vierden.
Martikus werd ziek. Ongelukkig was hi
juist de tijd van den oogst, en arbeiders ware
er in .het geheel niet te bekomen. ,, Ach! bi
55 kommer u niet," zeide bastiaan, ,, en mar
„ flechts, dat gij wederom gezond wordt," e
bastiaan verrigtte al den oogstarbeid voor mai
TiNÜs. Hij deed het koren afmaatjen, in fch(
ven binden, en in de fchuur brengen. Hij zod'
de eerst voor de velden van martinus, en dj
voor zijne eigene. Als bastiaan cr niet gcv/ee
was, zou imartenus, in d?.t jaar, een groot ve
lies geleden hebben. Dat jaar was vochtig,
al zijn koren had op het veld kunnen uitfpruiti
en verrotten.
Een paar jaren later viel- er een .fterk onweci
in, met veel hagel. De velden van den regtfcl'
.penen bastiaan waren bijkans gansch en al vt
woest. Hij oogfte naau\Yri.;ks zoo veel in,
hij gezaaid had. ,, Ik deel 'met u," zeide m^:
^inus, ,3 ik heb ïijkUjk ingeoogst,'' Martin
de