Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sjs oekoorzaamheid
Niets?" vroeg de vader. ,, Hebt gij dan
geen konijntje?" — „ Ach, ja! Ach, ja!"
riep arend; „ dat Avil ik hem brengen!"
Arend nam zijn konijntje. Hij ftreelde hct.
Hij kuste het. „ Gij lief dier!" zeide hij, en
drukte het aan zijn hart. ,, Ik moet u wegge
5, ven. Anders moet ik immers ondankbaar wc-
„ zen." Hij bragt het konijntje weg.
,, Wat?" zeide de Heer, naar wien hij hel
voerde; „ brengt gij mij uw konijntje, uwer
5, eenigen fpeelkameraad? Gij zijt wel een dank-
5, baar kind — dat verheugt mij zeer! " üi
Heer nam hct konijntje aan; en arend ging
vergenoegd wederom naar huis. Zekerlijk wa;
het konijntje hem zeer lief: maar het was hen
nog liever, dat hij zijne dankbaarheid had kun
nen toonen.
Na twee dagen kwam arei>:d met zijnen va
der, die hem toen mede naar den tuin, waari;
hij werkte, genomen had, des avonds wederor
te huis. Zoo als hij binnen dc deur trad, fproiT
zi]n lief konijntje hem vrolijk te gemoct, cn
niet ver van hetzelve, zat nog een ander, dr
zich eenigzins fchroomachtig aandelde. O dr
was eene vreugde! — „ Maarten!" riep arend
„ lieve Maarten ! Waar komt gij toch van daan?
en hij drukte hct dier aan zijnen mond, en kus>
liet. — Het kwam van den goeden Heer, d
hcS