Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
jXOEKft OÜÜBltS» IN 2. SlfJ
^feijn konijntje zoo treurig aan. Ach!" zeidé
^hij, „ gij lief dier!" en daarbij ftreelde hij het
flmet zyne matte hand. „ Ik zal u welhaast moe-
' ■jj ten verlaten. Ik zal welhaast derven."
De Heer, bij wien arends vader als dagloo-
ner werkte, had iets van de ziekte van den klee--
nen knaap gehoord; en bij geluk was het een
vriendlijk en lief man, die geern aan arme kin-,
deren goed deed. Hij ging naar arend. ,, Hoe
„ maakt gij het toch? mijn arme jongen!" vroeg
hij hem — en — ,, zoudt gij wel wederom ge-
„ zond willen worden?" — ,, Ach ja!" zei-^
de arend ; en hij beloofde ook, geern , zeec
jcern, te zullen innemen; al fmaakte het ook:
log 200 leelijk. Want zijne fmart was al ta
eroot.
De Heer zond eenen Arts naar den knaap V
die hem Artfenijen gaf. Arend nam dezelven
in; en, binnen weinige weken, was hij zoo ge-
jond en vlug , als voorheen, en kon hij met
üjn konijntje wederom op het grasveld fpelen.
„ Maar, arend!" zeide zijn vader op zeke-'
:en dag tot hem, ,, zie eens! Die goede Heer
,, heeft zoo veel aan u gedaan. Hij heeft U
een Arts bijgezet, die hem gewis veel geld
zal'kosten; wilt gij u dan niet dankbaar je-
,, gens hem betoonen?'* — ,, O geern," zeide
iet kind; ,, maar ik heb immers niets.*' —.
IL DEEL, R j5 Niets ^^