Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ajö o * h o o r z a a m h « i d
hem veel vreugde veroorzaakte. Dat tamme dier
nam hem het brood uit den mond, waar mede
hij het voederde, het plaatfte zich nevens hem,
het fpeelde met hem op het groene grasplekje,
dat voor het huisje was, waar in arend woonde.
O voor al het goed der wereld had arend zijn
lief konijntje niet weggegeven. Hij praatte zelfs
daarmede, en het diertje deed even, als of het
hem verdond.
Maar er kwam een droevige tijd voor den
kleenen arend. Hij werd ziek, zeer ziek. Zijn
vader kon den armen jongen niets meer verfchaf-
feu, dan zijn droog zwart brood; hij kon hem
geen Arts bijzetten; ja hij durfde niet eens naar
een Arts gaan, en hem om hulp, of flechts om
raad, voor zijnen zoon bidden; want hij vrees-
de , dat elke Geneesheer hem ruuwlijk afwijzen
zou, dewijl hij niets had, om denzelven te be-
talen. — Ook kon hij, gedurende den dag, niet
eens bij zijnen kranken arend blijven, om hem
op te pasfen.
Dat arme kind ! Daar lag het den ganfchen
dag zoo alleen op ftroo, en weende, cn
klaagde , en had niemand bij zich , dan zijn
trouw konijntje, dat zich nevens hem plaatste,
en medelijden met hem fcheen te hebben. Van
dag tot dag werd arend kranker, en zijne fmar-
ten werden fteeds heviger. Daaronder zag hij
ziin