Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page

JBGKNS OUDZRS, BITZ. tt55
gaarde geld blj een, en zond het aan den Predi-
kant der plaats, met verzoek, om het aan dien
jnan te geven, maar haren naam te verzwijgen.
„ Ik heb immers dat geld niet noodig," fdhreef
-zij aan dien Predikant, „ maar de arme man zal
5, het wel noodig hebben; en hij heeft mij im-
,, mers vier jaren lang zoo veel goeds gedaan."
C X I I.
De dankbare arend.
De kleene arend was een arm, een zeer arm
kind. Zijn vader was een daglooner, die, ter
naauwer nood, zoo veel verdiende, dat hij zijnen
zoon droog roggebrood te eten kon geven. Klec-
deren kon hij hem in het gelieel niet koopen;
maar hij bad goedhartige lieden, wanneer hunnc^
kinderen kleederen afleiden, die zij niet meer ge-
bniiken konden, hem dezelven te fohenken; en
met dezen werd de kleene arend ;gekleed.
Arend was dus arm, maar echter gelukkig.
Zijn roggebrood fmaakte liem kostlijk. Opzijn
leger van fl;roo fliep hij,gezond; en wanneer hij,
in zijne dunne afgedragene kleederen, fomwijlen
koude leed,; rekende hij zulks toch niet zeer veel;
want hij was het niet anders gewend. — Nu had
AREND ook een konijntje, een fchoon fneeuwwit
konijntje, met heldere vonkelende oogen, welk
hera