Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GIHOOSZAAMHSID
den haar geern tot zieh nemen wilden; maar zij
kon evenwel Hechts bij een wezen; en deze eene
was de nabuur, wien hare moeder op het fterf-
ted haar toegezegd, en die beloofd had voor ha-
re opvoeding te zorgen.
Bij dien buurman bleef katrijntje vier jaren ;
toen kon zij zelve den kost reeds met arbeiden
winnen, en wilde zij hem niet langer lastig vair
len. ' Zij trad ia eenen dienst. Van het kleene
vermogen, dat hare ouders haar hadden nagela-
ten, begeerde zg niets; maar zij liet het geheel
over aan haren jongeren broeder, ten einde deze
een handwerk leeren mogt.
Katrijntje werd by de lieden, die zij diende ,
zeer in waarde gehouden, om dat zij zoo trouw
en vlijtig was, en al haar werk zoo ordelijk en
ftiptlijk verrigtte. Daar tg deswege meenig ge-
fchenk bekomen had, en buiten dien zeer fpaar-
zaam was, zoo had zij zich , langzamerhand, een
paar honderd guldens bij een gezameld, "waarme-'
de zij zich in haren ouderdom dacht te redden,
als het met den arbeid niet meer regt voord
mogt willen.
Intusfchcji vernam het goede meisje, dat de
man, die haar weleer vier jaren lang bij zich had
gehad, door meenigerlei wederwaardigheden^ in
grooten nood was geraakt. Dit deed haar zeer
leed. Zij pakte bijkans de helft van het overge.
gaar.