Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEOKNS OUDEKS, KNZ. 253
den goeden man niet oVerhalen, cn nam afTcheid,
na dat hij nog een uurtje met hem gefproken had.
Bij het weggaan . fprak de Heer gulhart
nog, aan de deur, met de dogter van zij-
nen meester, cn gaf haar een ganfchen buidel
vol geld. ■ „ Laat uwen braven vader toch niets
„ ontbreken," zeide hij; ,, ik zal zorgen, dat
„ cr, ten zijnen tijde, meer volgt — en wanneer
gy ""^o vroeger iets noodig hebt, doe mij er
„ flechts met een woord de weet van. Ik ben
„ immers evenveel als zijn kind. Ik heb hem
,, even zoo veel te danken."
Sints dezen tijd befchikte de Heer culiiart
jaarlijks honderd rijksdaalders , ter verzorging van
zijnen ouden meester; en na dat dezelve geftor-
ven was, gaf hij aan deszelfs dogter, eenige ja-
ren lang, dezelfde fom; ja, toen er een braaf
man opdaagde, die haar ter vrouw nam, fchonk
hij haar een rijklijk uitzet, ,, want dat ailes,"
zeide hij, ,, ben ik immers aan- mijnen ouden
,, leermeester nog fchuldig!"
CXI.
katrijntje; o/, het dankbare meisje.
Een arm meisje, katrijntje genoemd, ver-
loor in haar twaalfde jaar, vaderen moeder. Zij
was een zoo braaf meisje, dat verfcheidene lie-
den