Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2jtr gehoorzaamheid
„ zoo veel ik weet," liernam de bekende van
den Heer guliiart. „ O wat is dat hardl'
riep de laatstgenoemde; en hij nam hoed en rot-
ting op, en begaf zich nog deïizelfden avond,
naar zijnen goeden meester.
O welk een vermaak deed liet den ouden man,
toen hij hoorde dat het een zijner voormalige
gcliefdfte fcholieren was, die hem bezocht. Maar
o hoe nam die vreugde toe, zoo haast hij hoor-
de, met welk eene bedoeling de Heer guliiart
bij hem kwam; hoe dezelve den meester bad ,
om met hem mede tc gaan, en zijn leven lang
bij hera te blijven; hoe hij hem toezeide, dat
hem geene verzorging en oppasfing ontbreken
zou; hoe hij hem beloofde, dat hij hem als zijn
eigen kind van alles voorzien zou ; en hoe hij
daarbij voegde, dat hij ook de eenige dogtcr, die
de oude man had, medenemen, en voor haar
zorgen wilde. De oude man weende; hij drukte
zijnen braven leerling dc hand, en zeide: „ O
„ dat is een fchoone avond, mijn zoon! welken
„ gij mij aanbrengt. Zoo is er evenwel onder ve-
„ len,die ik onderwezen heb , een dankbaar hart."
De oude man nam intusfchen het aanbod niet
aan. „ In deze kamer," zeide hij, „ is mijne
„ wereld, waar in ik bekend ben. Ik ken el-
,, Iken nagel, elk hoekje. Ik zou mij nergens zoo
„ goed kunnen redden." De Heer guliiart wilde
den