Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
J B G K If S OUDERS) BNST.
vrolijk rondgefprongen had. Hij bezocht het gras-,
veld 5 waarop hij zoo vele lieve bloemen geplukt
had, die hij zijnen ouderen te huis bragt. Hij
ftond lang aan die plaats van den oever van het
kleene heldere beekje, waar hij fteeds de gladfte
en bontite keifteentjes vond. Al deze plaatfen ,
welken zijne kindschheid zoo vermaaklyk hadden
gemaakt, had hij in twintig jaren niet gezien.
„Maar," vroeg hij, op zekeren avond,
eenen van zijne bekenden, ,, hoe lang is tech
j,.onze oude gewezene meester eerlijk reeds
„ doodr' — „ Dood?" was het andwoord,
„ Ach, het zou voor den armen man goed we-
5, zen, dat. hij dood ware; want hij is blind,
„ reeds federt agt jaren volkomen blind. Aeh!
,, het ziet er ellendig met hem uit; en daaren-»
„ boven moet de arme man bijkans nog honger
„ lijden. De fchoolmeestersplaats brengt op zieh
„ zelve reeds zoo weinig op; en évenwei moet
„ hij den meester, die hem daarin opvolgt, de
„ helft der inkomften afftaan. — „ Is het moog-
„ lijk?" zeide de Heer gulhart, ,, moet die
,, brave man gebrek lijden, die zoo velen in ftaat
5, gefteld heeft, om hun brood te winnen, die
,, ons op zulken aangenamen trant onderwees,
,, zoo onvermoeid was, en zoo veel geduld met
,, ons had? Heeft hem dan niemand van zijne
,5 fcholieren onderfteund?" — „ Niemand, voor
„ zoo-